Vidneudsagn belaster Hommel i sag om afhøring af irakere

16x9

Vidner i retssagen mod Annemette Hommel støtter anklagen om barske forhør i Irak.

Den danske sprogofficer Annemette Hommel risikerer op til et års fængsel for sine forhørsmetoder over for fanger i den danske lejr i Irak. Blandt anklagerens vidner beskylder en 26-årig kvindelig tolk Hommel for tortur-lignende metoder under afhøring.

Af Peter Møller og Ole Stuhr

Annemette Hommel tiltales efter den militære straffelovs paragraf for grov pligtforsømmelse for i tre tilfælde i perioden mellem marts og juni 2004 at have placeret fanger i Irak i stressende stillinger, at have nægtet dem vand og råbt skældsord efter dem. Yderligere fire militærpolitifok er tiltalt. Alle fire er beskyttet af navneforbud.

Annemette Hommel siger, at sagen er et forsøg på at gøre hende til syndebuk, mens den militære ledelse forsøger at vaske hænder.

Tolken taler ud
Hommel blev i byretten den 24. maj for første gang konfronteret med én af de tolke, der har anmeldt hende.

Den 26 årige tolk, Laila, kunne tegne et billede af en hård og ubarmhjertig reserveofficer, hvis metode var at gøre de civile irakere møre, fratage dem tidsfornemmelsen og gøre dem usikre på deres sikkerhed.

Hommel skulle angiveligt have ydmyget irakerne verbalt ved blandt andet at have kaldt dem hunde og mænd uden penis. I en sådan grad at tolken ved en bestemt lejlighed forlod udspørgningen i protest mod det, der foregik.

I det hele taget var billedet, den unge tolk tegnede, graverende.

Hun har set danske MP'er slæbe irakere hen af jorden, bedt dem sidde på knæ og kigge ind i væggen. Ifølge tolken var irakerne i danskernes varetægt til sidst så udmattede, at de blev slæbt hen af jorden. Hun forklarede desuden til retten, hvordan en af irakerne angiveligt skulle have gjort i bukserne i forbindelse med en udspørgning.

Tolken har bagefter måttet have psykologhjælp til at komme over sine oplevelser i den danske Irak-lejr.

Anklagerne fortsætter fra soldater
Fem soldater fra Spejdereskadronen har i retten samstemmende fortalt om hårdhændet behandling af irakiske fanger i Camp Eden under Hommels forhør.

Tre irakiske fanger, der tilbragte natten til den 10. marts 2004 i detentionen i den danske Camp Eden i Irak, blev i flere timer tvunget til at sidde i stærkt belastende stillinger i kulde og bidende vind.

Behandlingen af fangerne var så hårdhændet, at en af dem besvimede, og føreren for den gruppe spejdere, der holdt vagt ved detentionen, klagede næste morgen over kollegerne i militærpolitiet.

På et møde samme dag forklarede Annemette Hommel, at man var nødt til at bruge de metoder for at få informationer ud af fangerne, som var mistænkt for at stå bag et bagholdsangreb mod danske styrker, forklarede de fem soldater.

"Vi fik forklaret, at hvis man sidder længe i stress-stillinger, fokuserer man til sidst så meget på ømheden i benene, at man ikke længere kan opfinde løgnehistorier. Hommel sagde, at det heller ikke var sjovt for hende at se en voksen mand græde," sagde gruppeføreren for Spejdereskadronen, Søren Møller Jørgensen.

Ifølge gruppeføreren har Annemette Hommel også sagt, at behandlingen af fangerne ikke var værre end det, som danske officerer oplever på de såkaldte POWEX krigsfangeøvelser, der notorisk overskred Geneve-konventionernes bestemmelser og skulle give deltagerne et indtryk af, hvad man som fange kan blive udsat for.

Afviser anklager
Anklagerne afvises af Annemette Hommel.

"Hvis manden ikke har fået noget at drikke i flere timer, så skal han selvfølgelig have noget at drikke. Men hvis det er et bevidst led for at obstruere og for at undgå at svare, så må han vente med at drikke til bagefter," har Annemette Hommel tidligere udtalt til TV 2/NYHEDERNE.

Hun bekræfter, at én fange kastede op, men siger at han allerede gjorde det, da han blev anholdt på et kontor, der tilhører al Sadr (som formodes at stå bag en række angreb mod udlandinge i Irak, red.).

Annemette Hommel har hørt rygterne om manden, der gjorde i bukserne, men garanterer, at der ikke er nogen, der har gjort i bukserne under hendes udspørgen.

Ifølge auditørernes undersøgelse, som udløste hjemsendelsen af Annemette Hommel, skal de pågældende irakere både før, under og mellem afhøringerne være blevet tvunget til at indtage "stressende og efterhånden smertefulde stillinger og med fysisk magt at være blevet fastholdt i disse stillinger".

Samtidig skal de tilbageholdte være blevet verbalt ydmyget blandt andet ved at blive "tiltalt på særligt for muslimer krænkende måde". De skal også "i et vist omfang" være blevet nægtet adgang til føde og vand samt toilet i forbindelse med afhøringerne.

"Anklager er hævn"
Hendes forsvarer, advokat Ebbe Mogensen, siger, at hun er blevet gjort til syndebuk af sine overordnede i forsvaret.

Anklagerne om mishandling er forkerte og udtryk for hævn fra en tolk, der fik valget om selv at sige op eller blive fyret, siger han.

Tolken havde ifølge Annemette Hommel ikke forståelse for, at militær udspørgen godt kan være barsk.

Hun fortæller, at nogle af de mennesker, hun har udspurgt i Irak målrettet går efter at dræbe danske soldater. Derfor foregår udspørgen ikke ved, at man sidder tilbagelænet og hyggesnakker. Men der er ifølge Annemette Hommel slet ikke hold i de påstande, den tidligere tolk har fremsat.

Forhør blev godkendt
I første omgang godkendte Annemette Hommels overordnede i Irak da også de forhør, der senere var skyld i, at hun blev sendt hjem og anklaget for overgreb.

Den afhøring, hvor en iraker blev nægtet vand, og som er skyld i, at Annemette Hommel blev sendt hjem, fandt sted den 9. juni i et telt i den danske lejr.

Den tolk, der siden anmeldte episoden, var ifølge Annemette Hommel slet ikke til stede under afhøringen.

Efter afhøringen aflagde Annemette Hommel og to andre danske officerer, der var til stede, et referat af afhøringen til lejrens øverstkommanderende, oberst Henrik Flach. Han mente ikke, at der var noget at opsætte på fremgangsmåden under forhøret.

Beder om redegørelse
På et tidspunkt omkring den 20. juli modtog Henrik Flach brevet med torturanklager, men gjorde i første omgang ikke noget ved beskyldningerne.

Den 28. juli ønskede han imidlertid en redegørelse for episoden fra Annemette Hommel, og et døgn efter besluttede han at sende Annemette Hommel til Kuwait, hvor der blev foretaget afhøringer, inden hun blev sendt hjem.

Meddelelsen om hjemsendelsen blev ikke videregivet til Forsvarsministeriet, på trods af de alvorlige anklager der lå til grund for den.

Det var Ekstra Bladet, som den 1. august kunne fortælle forsvarsminister Søren Gade (V), at en efterretningsofficer var blevet sendt hjem fra Irak. Ministeren var da bekendt med, at en auditørundersøgelse var sat i gang, men han vidste intet om hjemsendelsen, der var sket to dage forinden.

Perioden uden reaktion fra den danske irak-ledelses side fik konsekvenser.

Ledelse fyret
Forsvarsministeren fyrede nemlig ledelsen af de danske styrker i Irak, fordi han var i tvivl om officerernes dømmekraft.

De fire er lejrchef oberst Henrik Flach, lejrens militærjuridiske rådgiver, lederen af efterretningssektionen og chefen for militærpolitiet i lejren.

Beslutningen om hjemkaldelsen blev truffet efter et møde mellem Søren Gade, forsvarschef Jesper Helsø og repræsentanter fra forsvarets juridiske myndighed, auditørkorpset.

"Hvis beskyldningerne holder vand, har det betydning for vores anseelse internationalt og i Irak. Der burde ikke være tvivl hos nogen om, hvordan man skal opføre sig efter forårets afsløringer," sagde Søren Gade til Jyllands Posten da han havde truffet beslutningen.

En omfattende sag
Forsvarets auditører har under efterforskningen af sagen sat fem officerer i forbindelse med mishandlingen. Et halv hundrede soldater er angiveligt blevet afhørt om de påståede overgreb.

Ifølge Annemette Hommels advokat Ebbe Mogensen er hun blevet syndebuk i en sag, der i virkeligheden handler om mange flere soldater og episoder.

"Man har forsøgt at vise nationen, at det er Annemette Hommel, der er den skyldige, og den, der har gjort noget galt i Camp Eden. Men i virkeligheden er det her en meget større sag," siger Ebbe Mogensen.

Erfaren officer
Annemette Holme er født ind i en klassisk officersfamilie med stærke æresbegreber og tradition for altid at gøre sin pligt.

Hun tilbragte en del af sin barndom på kasernen i Næstved, hvor faren var officer i Gardehusarregimentet, og tog matematisk-fysisk studentereksamen på kostskolen Herlufsholm.

Ifølge Berlingske Tidende med tocifret gennemsnit i den høje ende - allerede dengang gik hun efter at yde det perfekte, og et 11-tal var en skuffelse, skriver avisen i et portræt.

Annemette Holme er kaptajn af reserven og kom til Irak som næstkommanderende i Efterretningssektionen. Fra februar 2004 fungerede hun som afhøringsleder i Camp Eden. Hun har 16 års erfaring som sprogofficer. Udover uddannelsen på Hærens Sprogskole er hun cand.mag. i øststudier fra Københavns Universitet og taler russisk, polsk, engelsk og tysk.

I det civile er hun ansat i Udenrigsministeriet, har været ambassadesekretær i Wien og sekretær i Folketingets internationale sekretariat, hvor hun har arbejdet for bl.a. forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn.

Desuden er hun stærkt engageret i pioner- og ledelsesarbejde hos KFUM og KFUK-spejderne, hvor hun har været aktiv 26 år.

Og så spiller hun ifølge vennerne violin og er en glimrende kok.

Hun er født den 8. maj 1967 og var således 37 år, da sagen mod hende blev rejst.

Annemette Hommel har anlagt erstatningssag mod Hærens Operative Kommando, fordi hun i forbindelse med afhøringssagen blev hjemsendt fra Irak før tid.

Hendes fagforening, Dansk Magisterforening, har forgæves forsøgt at forhandle et forlig på plads med HOK, og derfor ender det nu med en retssag, hvor Annemette Hommel kræver 200.000 kroner, fordi hun ikke fik den partshøring, som hendes fagforening mener, hun har krav på.