Havforurening strømmer ind over os

16x9

Skibsforurening koster over 100 københavnere livet årligt

Hvert år sejler ca. 100.000 skibe igen­nem de danske farvande og sender store mængder forurening, som er skadeligt for både mennesker og natur, ind over land, skriver Politiken.

For den røg, som kommer ud af skibenes skorstene, indeholder sundhedsskadeli­ge kvælstofoxider, svovloxider og par­tikler, som er skyld i lungekræft, al­lergi, astma og blodpropper i hjertet.

Eksperter vurderer over for Politiken, at skibsforureningen hvert år er skyld i mindst 100 dødsfald alene i København.

Op mod 1000 dødsfald
"Jeg kan ikke sige, om der dør 100 eller 1000 på grund af skibsforurening. Men det ligger et eller andet sted derimellem," siger Ekstern underviser i luftforurening ved DTU Miljø Kåre Press-Kristensen til Politiken.

Mens der i Danmark aldrig er blevet målt på skibstrafikkens bidrag til partikelforureningen, har en gruppe amerikanske forskere undersøgt skibstrafikkens samlede konsekvenser på verdensplan.

Dødsfald kunne undgåes
Forskerne anslår, at der hvert år dør op mod 60.000 mennesker for tidligt som følge af den internationale skibstrafik, og det kunne være undgået, hvis skibene var udstyret med filtre, katalysatorer og såkaldte scrubbere, der kan reducere udledningerne fra skibene med helt op til 99 procent.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at der er behov for indsats over for skibsfarten. Han mener dog ikke, at Danmark bør gå enegang, da det vil føre til, at skibe bliver udflaget til mindre restriktive lande - ligesom Danmark ikke kan pålægge skibe, der sejler gennem Øresund eller Storebælt, at have filtre, katalysatorer og scrubbere installeret, fordi der er tale om internationalt farvand.