Kriminelle bander: Black Cobra

Gruppen består af 50 medlemmer, der for størstedelens vedkommende er personer af anden etnisk oprindelse end dansk.

Black Cobra har afdelinger i Hundige, Roskilde, Kalundborg (14 medlemmer), Næstved (10 medlemmer) og Vordingborg (otte medlemmer) - hovedafdelingerne ligger i Hundige og Roskilde.

Det er politiets opfattelse, at gruppen er blevet mere aktiv i forhold til kriminalitet end det tidligere har været tilfældet.

Rigspolitiets overvågning af gruppen viser, at medlemmerne i 2007 har været involveret i voldskriminalitet, herunder drabsforsøg, narkotikakriminalitet, sager vedrørende trusler på livet, bl.a. mod en polititjenestemand, og våbenlovskriminalitet.

Medlemmer af gruppen er sigtet i en sag vedrørende salg af mere end 18 kg. kokain.

Black Cobra har desuden flere gange været i skudepisoder, hvor modparten har været Borhangruppen, hvor stridspunktet formentlig har været narkotikahandel.

Alle i gruppen bærer beklædning med ens symboler for at vedkende sig medlemskab - og politiet har registreret en tæt kontakt til rockerklubben Bandidos, men kender ikke til nogen kontakt mellem gruppen og Hells Angels.

Kilde: Rigspolitiets rapport: Statusrapport - kriminalitet forøvet af bander 2007.