K afviser ministerstorm - men kræver tal på bordet

Som landet ligger lige nu er der ikke basis for at vælte miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), sådan som oppositionen ellers har krævet. 

Et krav, der kommer efter kritik af det talmateriale, der ligger bag den kommende landbrugspakke. Her mener partierne fra Enhedslisten til Socialdemokraterne, at ministeren har misinformeret Folketinget ved såvel i skrift og tale at fastslå, at landbrugspakken vil gavne miljøet. 

Ifølge landbrugsordføreren for det mindste af regeringens støttepartier, der samtidig bryster sig af at være det mest grønne parti i blå blok, er partiet ”slet ikke der”, hvor tilliden til Eva Kjer Hansen er forduftet.

- Der er rejst en kritik, der er alvorlig, og som vi selvfølgelig tager seriøst, når den kommer fra nogen af landets førende miljøforskere. Vi skal have svar på den kritik, de rejser. Det er det, jeg bruger min tid på i øjeblikket. Jeg taler med forskerne og med ministeriet, så vi er sikre på, at vi har fået de rigtige beregninger, siger Rasmus Jarlov (K) til TV 2.

K: Alvorligt, hvis vandmiljøet forringes
Han medgiver, at det – i fald, der vitterligt er blevet manipuleret med tallene – er tale om en alvorlig sag.

- Vi kan ikke være med til en pakke, der gør, at vandmiljøet får det dårligere. Derfor skal vi være sikker på, at beregningen holder, siger han og afviser dog, at partiet vil trække støtten til hele pakken i så fald.

- Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig, men hvis beregningerne er forkerte, skal vi forholde os til, hvad vi så kan gøre, så vi er sikre på, at det ikke går ud over vandmiljøet. Jeg vil have nogle svar fra ministeren, men jeg er overhovedet ikke der, hvor jeg mener, der er behov for at indlede en storm mod hende.

Kjer: Jeg går gerne tallene igennem igen
Hovedpersonen, miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fastholder, at hun har lagt alt åbent frem. Hun synes derfor, den kommende hastehøring, der finder sted 23. februar før et åbent samråd med ministeren om sagen, er ”rigtig fin”.

- Alle tal, rapporter, hele grundlaget for de politiske beslutninger er lagt frem og sendt til Folketinget. Hvis vi skal gå det igennem engang til, så gør jeg gerne det, siger Eva Kjer Hansen, der gerne står på mål for de fremlagte tal.

- Det hele går i grønt. Det er et plus for miljøet, hvor vi reducerer kvælstofudvaskningen i vandløb.

DF: Vi går ikke baglæns
Hos Dansk Folkeparti mener René Christensen, der foruden at være landbrugsordfører også er formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at retorikken har været helt forkert. Det, der undrer ham mest er den politiske håndtering af sagen.

- Jeg undrer mig mere over, at nogle partier ikke helt har forstået, hvad det er for en pakke. De første par år er det en ren landbrugspakke, men på sigt bliver det også en miljøpakke. Man skal ikke glemme, at der er sat en milliard kroner af til at tilgodese miljøet i den her pakke. Man må ikke foretage sig tiltag, der bakker baglæns i forhold til miljøet, og det gør man heller ikke med den her aftale, siger han til TV 2.

Partierne bag pakken – Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance – er mandag eftermiddag inviteret til en teknisk gennemgang af pakken i ministeriet. Dog uden ministeren, der er bortrejst. 

Dét betyder baseline

I sagen om regeringens landbrugspakken bliver ordet "baseline" nævnt. 

En baseline er en måling, der foretages i starten af et projekt eller en indsats - baseline-målingen anvendes ved projektets eller indsatens afslutning som en måde at vurdere, om projektet eller indsatsen har haft en effekt.