Lærere enige med elever: Skoledagene er for lange

16x9
Tre ud af fire skoleelever mener, at skoledagen er blevet for lange. Lærerne genkender problemet. Foto: Scanpix

Danmarks Lærerforening nikker genkendende til det billede, en ny undersøgelse tegner af, at eleverne synes, at skoledagen er for lang.

I et notat fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, fremgå det, at tre fjerdedele af de 15.682 elever, som er med i undersøgelsen, mener, at skoledagen er lidt eller alt for lang.

Det er der grund til at tage alvorligt, mener formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Det er vigtigt, at eleverne er motiverede, siger han.

- Jeg får mange tilbagemeldinger fra lærere, som oplever, at elever er trætte og uoplagte sidst på dagen og ikke mindst sidst på ugen. Det er et tegn på, at dagen er blevet for lang for mange elever.

Gennesnittet er 35 timer for de ældste
Folkeskolereformen, der trådte i kraft efter sommerferien 2014, har generelt betydet, at eleverne har fået længere skoledage. Den gennemsnitlige skoleuge er 30 timer for de yngste elever, 33 timer for 4.-6. klasse og 35 timer for de ældste klasser.

Og det er altså for langt, lyder vurderingen i undersøgelsen, der er foretaget i foråret 2015.

Anders Bondo Christensen er langt hen ad vejen enig i den vurdering.

- Det at have timer med kvalitet er afgørende vigtigt. Derfor bliver man nødt til at prioritere ressourcerne, så man kan sørge for, at der er kvalitet i undervisningen. Det er meget vigtigere, end at man sikrer, at der er et højt timetal.

Han er glad for, at børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har åbnet for, at man lokalt kan vurdere, hvor lang skoledag man vil have.

Elever: Tag undersøgelsen alvorligt
Blandt elevernes talerør er der delte meninger om de lange skoledage. Danske Skoleelever er som udgangspunkt positivt indstillet over for reformen, men skriver i en kommentar, at skoledagen skal være mere varieret, og at man skal tage den nye undersøgelse alvorligt.

En anden organisation, Alle Danmarks Folkeskoleelever, er blevet stiftet i januar i protest mod reformen.

- Politikerne må finde ud af, hvorfor skoledagene er for lange i stedet for at sige, at det er op til kommunerne, og at kommunerne kan handle inden for de her stramme love. Det kan vi ikke bruge til noget, siger Milos Jørgensen, der er formand for organisationen.

- I øjeblikket lærer vi ikke mere. Vi bliver demotiverede, og vi vil egentlig bare hjem, fordi vi synes, dette er spild af tid.

Elevernes holdning til skoledagens længde

76,1 procent af folkeskoleeleverne, mener i undersøgelse, at skoledagen er lidt eller alt for lang.

Skoledagen er for lang, efter at skolereformen trådte i kraft i 2014.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI.

15.682 elever svarer i undersøgelsen på spørgsmålet: Hvad synes du om skoledagens længde?

Her er svarene, som er indsamlet i foråret 2015 med elever fra 5., 7. og 9. klasse:

* Skoledagen er alt for kort: 0,80 procent.

* Skoledagen er for kort: 1,05 procent.

* Skoledagen er hverken for kort eller for lang: 22,01 procent.

* Skoledagen er lidt for lang: 42 procent.

* Skoledagen er alt for lang: 34,14 procent.

Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI,