Kommune fastholder specialskoler - og hjælper flere sårbare børn

Kolding Kommune har succes med at bibeholde sine specialskoler - og det kan mange andre lære af, mener Socialstyrelsen.

Mens flertallet af landets kommuner i disse år arbejder med inklusion i folkeskolen, går Kolding Kommune den modsatte vej.

Den jyske kommune har valgt at beholde sine specialskoler, og i dag ligger den i top, når det gælder om at løfte de såkaldte sårbare børn videre.

Bryder med ministeriets målsætning

Dermed går Kolding imod Undervisningsministeriets målsætning om, at 96 procent af alle børn skal inkluderes i folkeskolen, og det er et helt bevidst valg, fortæller Morten Kirk Jensen, som er Børne- og Uddannelsesdirektør.

- Vi har valgt at fastholde en struktur med afsæt i, hvad der er godt for børnene og ikke, hvad der er godt for ministeriets måltal, siger han.

Elev: Nu kan jeg følge med

Et af de børn, der har haft stor glæde af at gå på specialskole, er Natasja Arildsen, der går i 7. klasse på Rådhusskolen.

- Da jeg gik på den anden skole, havde jeg svært ved at følge med de andre. Der var jeg ikke særlig god. Men efter jeg er kommet herud, der har de brugt meget mere tid på mig for at lære mig de ting, jeg skal lære. Så nu følger jeg med de andre, siger hun.

Fra urostifter til lærling 

Mads Jørgensen er en af de elever, der har haft glæde af at gå på specialskole. I dag er han godt på vej videre med sit liv som lærling i et VVS-firma. Men da han gik i en almindelig folkeskole, så livet ikke så lyst ud, fortæller han.

- Jeg var altid ham, der var urolig, ham der lavede larm og ikke kunne sidde stille og blev sendt uden for døren.

Ifølge Socialstyrelsen er en kommune som Kolding sammen med Frederiksberg til stor inspiration for mange af landets øvrige kommuner, når det handler om, at hjælpe børn med vanskeligheder videre.