Efter 5000 år: I dag vender elgen tilbage til den danske natur

I dag vender endnu et stort pattedyr tilbage til den danske natur. Det er elgen, der for første gang i 5000 år igen skal leve naturligt i Danmark.

I dag vender endnu et stort pattedyr tilbage til den danske natur.

Det er elgen, der for første gang i 5000 år igen skal leve naturligt i Danmark.

Fem unge elge, importeret fra Sverige, skal fremover leve i Lille Vildmose, der ligger på Jyllands østkyst syd for Limfjorden. Her skal de bidrage til naturplejen i den store vildmose med deres evne til at æde buske og små træer.

De fem unge elge er hentet i to svenske elgparker, og er blevet kørt til Danmark onsdag aften.

- Der er gennemført en omfattende naturgenopretning i Lille Vildmose gennem de seneste 4 år. Elgene bliver nu et vigtigt bidrag til at genskabe et område, hvor vi tilstræber at udvikle højmosen frem mod et økosystem i naturlig balance, siger rådmand for By- og Landskabsforvaltning i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen.

Lille Vildmose er en af Europas største højmoser og det enorme indhegnede areal, som ejes og administreres af Aage V. Jensen Naturfond, har i forvejen store bestande af blandt andet kronhjorte og vildsvin.

- Når vi genindfører elgene i Lille Vildmose, så har målet været klart fra starten. Vi vil genskabe en højmose, som suppleret med elgene og de andre dyr, som allerede er i Lille Vildmose: kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og mange andre mindre dyr, vil genfinde sin naturlige balance og dynamik.  Elgene vil 100 pct. på naturens egne præmisser indgå i højmosens naturlige dynamik, og på den måde vil vi være tro mod målet om, at dette stykke natur – Nordeuropas største højmose – skal kunne passe sig selv, siger Direktør i Aage V. Jensen Naturfond Anders Skov.

Udsættelsen af elgene kommer til at foregå langsomt og forsigtigt. I første omgang skal de fem unge elge i karantæne vinteren over i en indhegning, hvor de skærmes af bag et højt hegn. Det sker, fordi de ikke må vænne sig for meget til synet af mennesker, og dermed miste deres naturlige skyhed overfor mennesker.

I maj eller juni næste år bliver de så lukket ud i Lille Vildmose, hvor de skal gå på et 21 kvadratkilometer stort område, omgivet af 30 kilometer hegn. Der vil fortsat være offentlig adgang til højmoseområdet, så mennesker og elge vil kunne møde hinanden i naturen.

Se elgene blive sat ud i naturen i videoen øverst i artiklen.

Elge i Danmark

Elgen er verdens største hjorteart. En fuldvoksen europæisk elgtyr kan blive op til to meter over skuldrene og veje op til 500 kilo.

Elgen er udbredt i skovegne i Nordeuropa, Asien og Nordamerika. Elgen kom til Danmark efter istiden for 12.000 år siden, men uddøde igen i stenalderen for 5.000 år siden. I nyere tid har enkelte elge levet i Nordsjælland, men det har været enkeltindivider, der er svømmet over fra Sverige. Der har aldrig været tale om en egentlig bestand.

Der er nu kommet fem seks måneder gamle elge i  til Lille Vildmose, tre kvier og to tyrekalve. Senere skal bestanden muligvis udvides ved at udsætte op til syv yderligere dyr.