S om ekstraregning på 754 millioner: Vi vidste, den kom

Regeringens jobrotationen har i 2014 været langt dyrere end ventet, og derfor vil Venstre have beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til at indkalde partierne bag beskæftigelsesreformen til et møde om situationen.

Men den store ekstraregning kommer ikke bag på regeringen, lyder meldingen fra Socialdemokratiets arbejdmarkedsordfører Lennart Damsbo-Andersen.

- Faktisk er beløbet for 2014 mindre end først forudset, og det ved Venstre også godt, for det er de blevet orienteret om.

Overskredet med 88 procent
Jobrotationsordningen endte i 2014 med at koste 754,5 millioner kroner mere end de planlagte 859,9 millioner - dermed blev budgettet overskredet med 88 procent.

Også i 2013 var der store budgetoverskridelser, og her opdagede daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), at et hul i systemet gjorde det muligt for virksomheder at misbruge ordningen ved at lade deres lærlinge og elever indgå i rotation med ledige. Det hul blev derfor hurtigt lukket.

- Når Mette Frederiksen tidligere har sagt, at der nu er styr på tilsynet og kontrollen, så kan man nu konstatere, at det ikke er korrekt. Det giver anledning til, at vi sætter os og finder ud af, om der har været styr på budgetterne, og om har der været tale om misbrug, siger Venstre arbejdsmarkedordfører Hans Andersen til TV 2. 

Udmeldingen om muligt misbrug kommer efter TV 2's afsløringer af, hvordan den københavnske callcenter-cirksomhed 24 Native har modtaget mere end 35 millioner kroner jobrotationsydelse, uden at nogen har holdt øje med om pengene er brugt til det rette formål. Ifølge vikarerne afløste de slet ikke ansatte på arbejdspladsen.

S: Vi mødes gerne med forligsparterne
Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative, der står bag ordningen, og selv om om ekstraregningen ikke kommer bag på regeringen, hilser den et møde velkommen, siger Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører Lennart Damsbo-Andersen.

- Det er helt naturligt, at vi jævnligt mødes for at følge udviklingen på området. Det gælder, hvad enten det drejer sig om økonomi, eller om tingene går i den retning, vi havde tænkt os.

- Siden 2013 har vi fået en løbende orientering om, hvordan det er gået med det her, efter Mette Frederiksen blev opmærksom på det store hul, der var. Hullet blev stoppet, men vi valgte på det tidspunkt at sige, at vi ikke ville pille de lærlinge, der var kommet ind i ordningen, ud, og det er det, der er årsagen til det store beløb, der bliver brugt i øjeblikket.

Jobrotation er et succes-ord
TV 2's politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen maner også til besindighed.

- Man må tage altid det alvorligt når der sker en overskridelse i denne størrelseorden. Det er jo ikke en budgetstyring, som nogen finder tilfredsstillende. I første omgang var det for meget en gavebod, men det hul fik man stoppet, og i bund og grund er jobrotationen i det politiske sprog et succes-ord. Den fungerer efter hensigten, men man skal selvfølgelig fortsat kigge på, om der stadig er for meget gave-element i den. 

- Venstre kan nok også godt se, at det ikke er et sted, man skal sætte kniven alt for meget ind, for hvis vi ser på kritikskalaen, så ligger det forholdvist langt nede, lyder det fra Peter Lautrup-Larsen.

Hvad er jobrotationsordningen?

Fakta om jobrotationsordningen
Offentlige og private arbejdsgivere, som sender faglærte eller ufaglærte medarbejdere af sted i videreuddannelse eller opkvalificering, har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når der samtidig ansættes en ledig som vikar for medarbejderne.

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i.

I 2014 blev der brugt 1,6 milliarder kroner på jobrotationsordningen i Danmark. Korrigeret for udgifter til dagpenge og kontanthjælp samt skat og tilbageløb, ender det beløb på 361 millioner kroner.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - www.star.dk