Inklusion: Ny undersøgelse overrasker undervisningsministeren

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er klar til at trække i arbejdstøjet efter at have nærlæst en ny rapport om inklusion i folkeskolen. 

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er klar til at trække i arbejdstøjet efter at have nærlæst en ny rapport om inklusion i folkeskolen. 

Undersøgelsen, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), viser, at seks af ti inkluderede elever i folkeskolen savner hjælp og støtte i den daglige undervisning. 

En konklusion, der overrasker undervisningsministeren. 

- Det er et overraskende tal, og det vil vi dykke ned i med forskerne bag rapporten, ligesom vi vil diskutere det med forligskredsen og KL (Kommunernes Landsforening, red.), siger Christine Antorini til TV 2 News. 

Hun maner dog samtidig til besindighed, da personlig støtte ikke nødvendigvis er ensbetydende med en højere faglighed hos den enkelte elev. 

- Det, vi også kan se, er, at skolerne bruger tolærerordninger og undervisningsformer, der er til gavn for hele klassen - men selvfølgelig også for de børn, der har brug for særlig støtte. Derfor er vi simpelthen nødt til at dykke ned i tallene. Det handler nødvendigvis ikke om, at man som barn får støtte kun til sig selv, for det kan sagtens være, at det giver merværdi at have en tolærerordning i klassen, forklarer Christine Antorini. 

Elever trives
Mens det altså er under halvdelen af de tilbageførte elever, der føler, at de får den tilstrækkelige støtte, er der også positive ting at spore i rapporten. 

Således tegner den et billede af, at inklusionen ikke påvirker den generelle trivsel i en negativ retning, ligesom et flertal af de fagligt udfordrede elever er glade for at være tilbage i en klasse med normal undervisning. 

Regeringen besluttede sammen med KL for tre år siden, at 96 pct. af eleverne i folkeskolen skal være inkluderet i 2015. 

Se hele interviewet med Christine Antorini i toppen af artiklen. 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har udgivet en undersøgelse om inklusion i folkeskolen, der blev vedtaget af regeringen og KL i 2012. 

Rapporten er bestilt af Undervisningsministeriet. 

Undersøgelsen bygger på data fra 9308 folkeskoleelever, der er fordelt over 423 klasser på 165 skoler. Ca. 30 pct. af klasserne har mindst en tilbageført elev. 

De sidste tre år er omkring 10.000 elever fra en specialklasse eller skole blevet inkluderet i normalundervisningen.

Ifølge Undervisningsministeriet svarer det til, at knap otte elever per skole skal inkluderes.